När det begav sig!

Mycket Segmo senaste tiden och det gillar vi alla men måste ändå få påminna om hur det hela började när Storsmugglern tävlade på banorna.