Teknik

På denna sida presenteras bilder och beskrivningar på tekniska lösningar på smugglerbåtar, bidra gärna med eget material.

Tank>

Motor>

Skrov>