24 dc med luftsmörjning av skrovet

Lufthål från stäven förser steget med fult
Lufthål från stäven förser steget med luft
24 dc med stegskrov
24 dc med stegskrov