Smuggler 28-skrovet

Sällan har väl ett båtskrov dykt upp i så många tappningar som detta skrov. När Ebbekke och Henriksson ritade skrovet i slutet på 60 talet kunde dom nog inte ana att det fortfarande är aktuellt 50 år senare, här följer några utav båtarna som bygger på detta skrov.