Vad hände med denna 28?

Jag får frågan ibland vart denna 28 patrol/ambulance tog vägen, överbyggnaden är skrotad men skrovet lever kvar i en ny tappning i form av en ”Smuggler hot rod” eller i alla fall på väg att bli!
Här följer bilder och text från Tomas som bygger detta projekt:


Hej. För snart 6 år sedan (20140104) köpte jag en smuggler 28 som stod uppallad i en carport i Kapellskär.
Grundtanken var att göra en hotrod för sjön. Då finns det enl. mitt tycke bara ett skrov att välja på!


Akterspegeln var renoverad/ombyggd och med fin ”klang” på alla ställen, resten av båten var i ombyggnads stadie.


Jag kapade bort allt ovanför relingslisten och instalerade en volvo c70 cab.


Vattenskurna däckbalkar i Luan-plywood.


Däcket uppbygt av 6mm tätvuxen granlist från Tunarps kvarn som kärna, från cab och framåt.


Laminerat med 600gr kolfiber twill i scandäck och 600gr glasfiber twill över hela ytan (60mm överlapp).


Samma gäller undersidan, där det även ligger 200gr kolfiberband på varje däckbalk.


Akterdäck är byggt med 8mm björkplywood som kärna, ett lager 600gr glasfiber twill och ett lager 600gr kolfiber twill (båda sidor).

Scandäck runt sittbrunnen är förstärkt med ytteligare 2x600gr kolfiber twill, då detta område kommer ta extra last (vridning). Fästena till A-stolparna är dimensionerade att ta last från scandäck in den bärande delen av cab-lådan, som i sin tur för den vidare till den tvärgående balken mellan scandäcken.


All limning, plastning och spackling har skett med Nm 635 och Nm 650 epoxi, då den skall tåla högre tempratur. Allt material köpt från Carbix

Vi följer med spänning att få se det färdiga resultatet.