Uppdaterad sida på Davids tankrenovering

Publicerat

Nu kan ni se den gedigna och kompletta bilddokumentationen av Davids tankbyte. Se här>