Smuggler 24 Patrols föregångare?

”Här kommer en bild på brosan Connys 24. Året var 1977 och var den första versionen med ”hytt”. (One-off bygge) Volvos raka sexa stod för driften.”

Jörgen Carlsson Öregrund