Segmo plast bygger ”gubblucka” på smuggler 24

Smuggler 24 är en fantastisk båt men den har några mindre svagheter en av dessa är smala skarndäck och en trång ingång via däcksluckan därför letas det lösningar bland 24 ägarna. En lösning som Segmo plast har utfört åt en kund är en så kallad Gubblucka, en större lucka som underlättar nedstigning i båten. Här följer en utmärkt bilddokumentation på arbetet. Besök gärna deras hemsida: Segmo plast.